Instruktorzy

Dr Anna Kopiczko

Dr Anna Kopiczko

Dr Anna Kopiczko prowadzi kurs instruktorski korektywy i kompensacji wad postawy ciała oraz kurs instruktora odnowy biologicznej, a także warsztaty piłki, taśmy, BOSU oraz warsztaty Roller- zastosowanie w treningu i usprawnianiu oraz formy aktywności w wodzie.


Absolwentka studiów magisterskich i studiów doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Od dzieciństwa związana z aktywnych trybem życia i sportem wyczynowym. Trenowała piłkę ręczną i narciarstwo biegowe jednak największe sukcesy odniosła w lekkiej atletyce w biegach na 400 metrów przez płotki.

Swoje doświadczenie sportowe wykorzystuje z powodzeniem w pracy nauczyciela akademickiego jak i instruktora sportu o specjalności fitness nowoczesne formy gimnastyki. Posiada uprawnienia trenera II klasy lekkiej atletyki, instruktor TRX Suspension Training, instruktora gimnastyki korekcyjnej, instruktora narciarstwa klasycznego.

Zainteresowania badawcze to w szczególności wpływ aktywności fizycznej i zwyczajów żywieniowych na stan tkanki kostnej u kobiet.
Uczestniczka wielu konferencji naukowych i autorka artykułów z zakresu nauk o żywieniu człowieka i nauk o kulturze fizycznej.
Rozprawę doktorską pt.: Aktywność fizyczna i żywienie a gęstość mineralna tkanki kostnej kobiet po 40 roku życia obroniła z wyróżnieniem.

 

 

Partnerzy

  • wsr
  • studium
  • tejpy
  • habys
  • klinika wad postawy
  • Kinesio Polska
  • International Heart Association
  • fizjokoncept