Instruktorzy

Dr Elżbieta Trylińska-Tekielska

Dr Elżbieta Trylińska-Tekielska

Psycholog kliniczny, osobowości.Adiunkt w Katedrze Fizjoterapii Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie. Kierownik kierunku Psychologia Medyczna.
Psycholog hospicyjny Hospicjum Caritas, a w latach 2000-2015, koordynator wolontariatu.

Naukowo zajmuje się wpływem określonych predyktorów na wybory pracy w warunkach ekspozycji (ekstremalnych) oraz analizą prawdopodobieństwa występowania konkretnych zachowań będących następstwem tych wyborów. W kręgu zainteresowań znajdują się możliwości przewidywania i prognozowania zachowań w dużych populacjach.
Interesuje się metodologią badań, konstruowaniem narzędzi badawczych.

Prowadzi w Wyższej Szkole Rehabilitacji zajęcia z zakresu psychologii osobowości, klinicznej oraz przygotowuje do pracy w warunkach zagrożenia.
Publikuje prace z zakresu psychologii osobowości, traumatologii, predyspozycji zawodowych (analiza zespołów)
Prywatnie interesuje się sportem. Jest instruktorem karate (3Dan). Muzyka jest jej druga pasją - muzyka sakralna, gra na organach.

Partnerzy

  • wsr
  • studium
  • tejpy
  • habys
  • klinika wad postawy
  • Kinesio Polska
  • International Heart Association
  • fizjokoncept