Kurs doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

Terminy:
po utworzeniu grupy
Kontakt:
tel.: 22 535-01-43
e-mail: kursy@centrumszkolenwsr.pl
Zapisz się na ten kurs
Cena:
750zł zł

Zniżka:
650zł dla pracowników Falck
650zł dla Absolwentów WSR

Index


Uwaga:

Kurs w terminach 25,26,27.08 i 1,2,3.09 2017 został odwołany

 

 Zapraszamy i zachęcamy do zdobycia wiedzy, umiejętności  oraz 120 punktów edukacyjnych, wpisywanych w kartę przebiegu doskonalenia zawodowego.
Intensywny sześciodniowy kurs prowadzony w systemie 2 sesje po 3 dni obejmuje wykłady i ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu ratowniczego.
 
Zajęcia prowadzone są zgodnie z programem kursu doskonalącego dla ratowników medycznych, w ramach doskonalenia zawodowego opracowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
 
Standardy działania przedstawiane na kursie zgodne są z wytycznymi ERC – Europejskiej Rady Resuscytacji 2015
oraz ITLS – International Trauma Life Support.


Kurs doskonalący w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego, niezbędnych do wykonywania zadań ratownika medycznego. Ukończenie takiego kursu jest obowiązkowe dla każdego Ratownika Medycznego raz na okres 5 lat trwania tzw. okresu edukacyjnego.
 
Kurs jest zakończony egzaminem, pozytywny wynik uprawnia do:

 1. Uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu doskonalącego,
 2. Otrzymania wpisu w kartę przebiegu doskonalenia zawodowego – 120 punktów edukacyjnych;


Szkolenie zakończone jest egzaminem teoretycznym i praktycznym.
W zależności od wyników egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat lub zaświadczenie o uczestnictwie.

 

 

 


Cena kursu: 750zł

Rabaty:

 • pracownicy Falck Medycyna: 650zł
 • uczestnicy konferencji WSR „Pacjent z bólem – zadanie  czy wyzwanie dla Ratownictwa Medycznego.”: 700zł
 • użytkownicy portalu „Ratownictwo Wspólna Pasja”: 700zł

 


Treści merytoryczne:

 • zdobycie i usystematyzowanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia:
 • ocena pacjenta,
 • monitorowanie układu krążenia,
 • podstawowe i zaawansowane zabiegi reanimacyjne prowadzone u noworodkow, dzieci i dorosłych,
 • medyczne czyn. ratunkowe przy zaburzeniach rytmu serca – farmakoterapia, kardiowersja, stymulacja,
 • techniki dostępu do naczyniowego, w tym dostęp do szpikowy,
 • zabezpieczenie osoby po urazie,
 • odbieranie porodu,
 • techniki podawania leków,
 • odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej,
 • segregacja poszkodowanych w zdarzeniu masowym,
 • zasady współpracy z jednostkami współpracującymi z systemem ratownictwa medycznego,
 • zasady korzystania ze środków łączności i GPS,
 • współpraca z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym,
 • organizacja systemu ratownictwa medycznego,
 • psychologiczne aspekty ratownictwa medycznego,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności, jakości i właściwej postawy etycznej.

 

Partnerzy

 • wsr
 • studium
 • tejpy
 • habys
 • klinika wad postawy
 • Kinesio Polska
 • International Heart Association
 • fizjokoncept