Żywienie w zaburzeniach gospodarki węglowodanowej - kurs online

Terminy:
po utworzeniu grupy
Kontakt:
tel.: 22 535-01-43
e-mail: kursy@centrumszkolenwsr.pl
Zapisz się na ten kurs
Cena:
250 zł
200 zł - studenci i absolwenci WSR

 

Podczas szkolenia Żywienie w zaburzeniach gospodarki węglowodanowej zostanie dokładnie omówione żywienie w cukrzycy, stanach przedcukrzycowych oraz w insulinooporności. Dodatkowo zostaną przedstawione informacje na temat żywienia pacjentów z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej z najczęściej występującymi chorobami towarzyszącymi – tj. z nadciśnieniem tętniczym, hipercholesterolemią, hipertriglicerydmią, niskim stężenie cholesterolu HDL oraz niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby (NAFLD).
Kurs skierowany jest do studentów i absolwentów kierunku Dietetyka.
Szkolenie obejmuje 8 godzin dydaktycznych

Program kursu poszerza wiedzę z następujących obszarów:

 • Etiologia, rozpoznanie i klasyfikacja zaburzeń gospodarki węglowodanowej
 • Żywienie w insulinooporności, stanie przedcukrzycowym oraz w profilaktyce cukrzycy typu 2
 • Żywienie w cukrzycy typu 2
 • Żywienie w cukrzycy ze współwystępującym nadciśnieniem tętniczym
 • Żywienie w cukrzycy ze współwystępującą dyslipiemią
 • Żywienie w cukrzycy ze współwystępującą niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby

Podczas kursu zostaną omówione najnowsze zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego z 2021 r. z zakresu postępowania dietetycznego. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na indeks glikemiczny, ładunek glikemiczny oraz ładunek insulinowy produktów spożywczych. Dodatkowo omówiona zostanie rola błonnika pokarmowego, skrobi opornej, korzyści wynikających z częściowego zastępowania białek zwierzęcych białkami roślinnymi oraz suplementacji, która jest zalecana przez towarzystwa naukowe. Ponadto zostanie podjęty kontrowersyjny temat spożycia produktów mlecznych przez pacjentów z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej.

Kurs prowadzi: dr Joanna Ostrowska

 

Żywienie w zaburzeniach gospodarki węglowodanowej - kurs online

Dane do faktury

Dane do przelewu

Wyższa Szkoła Rehabilitacji
ul. Kasprzaka 49
01-234 Warszawa

Nr konta bankowego: 58 9430 0006 0042 2958 2000 0004

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę kursu.

Partnerzy

 • wsr
 • studium
 • tejpy
 • habys
 • klinika wad postawy
 • Kinesio Polska
 • International Heart Association
 • fizjokoncept