Rehabilitacja stawu kolanowego według nowoczesnych metod fizjoterapeutycznych

Terminy:
po utworzeniu grupy
Kontakt:
tel.: 22 535-01-43
e-mail: kursy@centrumszkolenwsr.pl
Zapisz się na ten kurs
Cena:
450 zł
360 zł - studenci i absolwenci WSR

Ogólne

UWAGA: 29.06.2019 - kurs odwołany

Serdecznie zapraszamy na szkolenie kliniczne stawu kolanowego.

Treści omawiane na szkoleniu pogrupowane są w odpowiednie bloki tematyczne, co w znacznym stopniu ułatwi zrozumienie prezentowanych treści oraz umożliwi zdobycie nowych umiejętności.

  • W pierwszej części teoretycznej szkolenia zaprezentowane zostaną zagadnienia dotyczące anatomii i biomechaniki stawu kolanowego, a także badanie fizjoterapeutyczne.
  • Będą one wstępem do drugiej, praktycznej części kursu, na której zostaną przedstawione sposoby pracy z pacjentem w warunkach klinicznych według różnych metod oraz koncepcji fizjoterapeutycznych (Kaltenborn, Mulligan, PNF, Plaatsman, DTM).


Dodatkową zaletą kursu będzie możliwość praktycznego wykonywania prezentowanych technik na bieżąco przez uczestników.

Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzyma dyplom ukończenia kursu z logo uczelni.

Kurs kierowany jest przede wszystkim do studentów III roku i absolwentów fizjoterapii. Zapraszamy również osoby powiązane zawodowo i zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy w zakresie stawu kolanowego.

Kierownik merytoryczny:

Cel szkolenia:
Celem kursu klinicznego jest zdobycie dodatkowej wiedzy teoretycznej oraz w głównej mierze praktycznej związanej z funkcjonowaniem oraz leczeniem stawu kolanowego.

Szkolenie trwa 12 godzin dydaktycznych

Treści merytoryczne

09:00 – 09:15 – Rozpoczęcie kursu, przedstawienie programu.
09:15 – 10:30 – Anatomia i biomechanika stawu kolanowego – zagadnienia teoretyczne.
10:30 – 10:40 – Przerwa
10:40 – 12:00 – Badanie i palpacja stawu kolanowego – zajęcia praktyczne.
12:00 – 12:10 – Przerwa.
12:10 – 13:30 – Terapia manualna stawu kolanowego – zajęcia praktyczne.
13:30 – 13:40 – Przerwa
13:40 – 14:30 – Techniki tkanek miękkich dla stawu kolanowego – zajęcia praktyczne.
14:30 – 15:30 – Stretching stawu kolanowego – zajęcia praktyczne.
15:30 – 15:40 – Przerwa
15:40 – 16:15 – Propriocepcja stawu kolanowego – zagadnienia teoretyczne.
16:15 – 17:30 – Staw kolanowy w lokomocji – zagadnienia teoretyczne i zajęcia praktyczne.

Rehabilitacja stawu kolanowego według nowoczesnych metod fizjoterapeutycznych

Dane do faktury

Wymagane dokumenty

Dane do przelewu

Wyższa Szkoła Rehabilitacji
ul. Kasprzaka 49
01-234 Warszawa

Nr konta bankowego: 58 9430 0006 0042 2958 2000 0004

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę kursu.

Partnerzy

  • wsr
  • studium
  • tejpy
  • habys
  • klinika wad postawy
  • Kinesio Polska
  • International Heart Association
  • fizjokoncept