Trening Umiejętności Interpersonalnych

Terminy:
po utworzeniu grupy
Kontakt:
tel.: 22 535-01-43
e-mail: kursy@centrumszkolenwsr.pl
Zapisz się na ten kurs
Cena:
180 zł
150 zł - studenci i absolwenci WSR

 

Trening interpersonalny jest intensywnym doświadczeniem grupowym, w trakcie którego uczestnicy wchodzą ze sobą w bezpośrednie interakcje, poznając lepiej swoje sposoby reagowania na innych ludzi i dowiadując się jak inni reagują na nich. Służy to pogłębieniu świadomości własnych myśli, uczuć i zachowań, lepszemu rozumieniu siebie i innych oraz eksperymentowaniu z nowymi, bardziej korzystnymi sposobami kontaktu. W trakcie treningu zostaną wykorzystane testy służące poznaniu preferowanych postaw i zachowań wśród uczestników zajęć.

Dlaczego warto zdecydować się na trening interpersonalny?


Jeśli chcesz:

 • Zrozumieć mechanizmy komunikacji interpersonalnej
 • Lepiej słuchać ze zrozumieniem i wysyłać jasnych komunikatów
 • Umieć udzielać i przyjmować informacje zwrotne
 • Dostrzegać sytuacje konfliktowe i optymalne reagować na nie
 • Pracować na swoich mocnych stronach i zaletach
 • Zwiększyć świadomość swoich potrzeb związanych z rozwojem
 • Zwiększyć świadomość własnych wyuczonych zachowań i zachowań innych członków grupy

Trening umiejętności interpersonalnych (8 godz.)

 • istota skutecznego komunikowania się
 • zalety i wady tradycyjnych form komunikowania się
 • niekomunikowanie się jako forma komunikowania
 • komunikowanie się w kontekście wyzwań współczesności
 • bariery skutecznego komunikowania się
 • filtry słowne
 • werbalne i niewerbalne osłabiacze
 • mowa ciała
 • płeć a skuteczność komunikowania się
 • komunikowanie się jako narzędzie kreowania wizerunku.

Osoby prowadzące:

Trening Umiejętności Interpersonalnych

Dane do faktury

Dane do przelewu

Wyższa Szkoła Rehabilitacji
ul. Kasprzaka 49
01-234 Warszawa

Nr konta bankowego: 58 9430 0006 0042 2958 2000 0004

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę kursu.

Partnerzy

 • wsr
 • studium
 • tejpy
 • habys
 • klinika wad postawy
 • Kinesio Polska
 • International Heart Association
 • fizjokoncept