Kursy dofinansowane przez Urząd Pracy

urzad pracy logo

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie stawia sobie za cel wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych!

Ze względu, iż posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, zachęcamy Urzędy Pracy z całej Polski do współpracy.

 • Urzędy Pracy, które są zainteresowane organizacją kursu dla osób bezrobotnych ze swojego regionu, proszone są o kontakt w celu przesłania pełnej oferty.
 • Osoby zainteresowane odbyciem kursu w Wyższej Szkole Rehabilitacji (za darmo), w ramach wspierania aktywizacji zawodowej bezrobotnych, proszone są o kontakt w celu udzielenie szczegółowych informacji i pomocy w organizacji szkolenia.

1. Finansowanie szkoleń dotyczy osób, które:

 • zdecydują się rozpocząć działalność na własny rachunek, lub
 • mają zapewnione miejsce pracy po ukończeniu kursu, lub
 • pracują i są w okresie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

2. Krok po kroku, czyli co należy zrobić aby uzyskać dofinansowanie?

 1. Skontaktuj się ze swoim Urzędem Pracy na stronie www.praca.gov.pl znajdziesz jego lokalizację;
 2. W dziale szkoleń lub u doradców zawodowych Twojego Urzędu Pracy, wskaż naszą placówkę jako jednostkę szkolącą, podaj adres i telefon do naszego sekretariatu, a my zajmiemy się resztą. Przedstawimy naszą ofertę szkoleniową i zadbamy o to, abyś uzyskał/a pełen zwrot kosztów za kurs podjęty w naszej szkole.

  Wyższa Szkoła Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie
  ul. Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa
  22 535 01 43
  Nr ewidencyjny w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych 2.14/00254/2013
 3. Złóż komplet dokumentów w Urzędzie Pracy (wnioski są do pobrania na stronach internetowych poszczególnych Urzędów).

3. Warunki i możliwości uzyskania skierowania na bezpłatne szkolenia:

Bezpłatne szkolenia osób bezrobotnych mają na celu:

 • zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia,
 • podwyższenie dotychczasowych kwalifikacji,
 • zwiększenie aktywności zawodowej.

Szkolenia finansowane ze środków Urzędu Pracy, są skierowane szczególnie do osób:

 • nie posiadających kwalifikacji zawodowych,
 • zmuszonych do zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
 • które utraciły zdolność do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 • nie posiadających umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

W razie pytań, napisz do nas korzystając z formularza zgłoszeniowego dostępnego w każdym kursie lub dzwoniąc tel. 22 535 01 43.

Partnerzy

 • wsr
 • studium
 • tejpy
 • habys
 • klinika wad postawy
 • Kinesio Polska
 • International Heart Association
 • fizjokoncept