Anatomia w pigułce

Terminy:
kurs jest uruchamiany po wpłacie
Kontakt:
tel.: 22 535-01-43
e-mail: kursy@centrumszkolenwsr.pl
Zapisz się na ten kurs
Cena:
250 zł

 

Wykładowcy i specjaliści z Wyższej Szkoły Rehabilitacji stworzyli wyjątkowy skrypt – ANATOMIA W PIGUŁCE.

Jest to szkolenie w formie e-learningu dedykowane wszystkim maturzystom, uczniom i studentom, którzy chcą uzupełnić wiedzę z zakresu anatomii (a w szczególności osobom, które nie wybrały chemii i biologii na maturze), jaka będzie niezbędna podczas studiowania fizjoterapii oraz kierunków pokrewnych.

Studia związane ze ZDROWIEM nie są łatwe i dlatego proponujemy Państwu dodatkowe przygotowanie.

Nasz SKRYPT to doskonałe kompendium wiedzy! 

 

Spis treści i zagadnień z anatomii na kurs przygotowawczy.

I. Anatomia ogólna

1. Ogólna budowa ciała:

 • części ciała i okolice ciała ludzkiego
 • proporcje ciała ludzkiego
 • symetria i asymetria ciała ludzkiego
 • typy budowy ciała

2. Określanie położenia struktur anatomicznych w przestrzeni:

 • płaszczyzny i osie ciała
 • pozycja anatomiczna
 • kierunki wyznaczone przez osie

II. Układy narządów

1. Układ narządów ruchu

1.1 Układ szkieletowy:

 • budowa zewnętrzna i wewnętrzna kości
 • podział kości
 • podział szkieletu człowieka , kości w szkielecie kończyn
 • kręgosłup: budowa typowego kręgu, kręgi nietypowe, podział kręgosłupa, krzywizny kręgosłupa, połączenia ruchomej części kręgosłupa
 • klatka piersiowa
 • czaszka: podział, kości parzyste i nieparzyste czaszki, ściany czaszki, budowa oczodołu, połączenia kości czaszki

1.2. Układ stawowo-więzadłowy

 • rodzaje połączeń kości: stawy, połączenia ścisłe
 • budowa stawu: elementy stałe i dodatkowe
 • rodzaje stawów
 • charakterystyka stawów w szkielecie człowieka: powierzchnie stawowe, więzadła stawów, typy stawów

1.3. Układ mięśniowy

 • Miologia ogólna: budowa mięśnia, typy mięśni, unaczynienie i unerwienie mięśni, właściwości fizyczne i biologiczne mięśni, mechanika mięśni, narządy pomocnicze, nazwy mięśni
 • Miologia szczegółowa: mięśnie głowy ( mm. mimiczne i mm. żwaczowe ), mm. szyi, mm. grzbietu , mm. brzucha – przyczepy początkowe i końcowe, funkcja, unerwienie
 • Mięśnie kończyny górnej i dolnej i ich podział
 • Zespoły mięśniowe

2. Układ nerwowy

2.1.Informacje ogólne dotyczące tkanki nerwowej

 • budowa komórki nerwowej, pobudliwość neuronu
 • budowa i działanie synapsy
 • odruch i droga łuku odruchowego
 • receptory i efektory

2.2.Podział układu nerwowego

 • podział anatomiczny i czynnościowy

2.3. Narządy układu nerwowego ośrodkowego

 • Rdzeń kręgowy: położenie, budowa zewnętrzna i wewnętrzna, podział na odcinki i segmenty, struktury ochronne rdzenia, funkcje rdzenia
 • drogi nerwowe
 • Mózgowie: położenie, budowa , podział na piętra, komory mózgowe, kora mózgowa,
 • podział kory na płaty, ośrodki korowe, jądra podkorowe kresomózgowia
 • Opony mózgowo-rdzeniowe , płyn mózgowo-rdzeniowy

2.4.Układ nerwowy obwodowy

 • Nerwy rdzeniowe
 • Sploty nerwowe: budowa splotu, gałęzie splotów i zakres ich unerwienia
 • Nerwy czaszkowe

3. Układ krążenia

3.1.Układ krwionośny

 • Naczynia krwionośne (tętnice , żyły , naczynia włosowate)
 • Układ tętniczy i żylny
 • Serce: położenie, budowa zewnętrzna i wewnętrzna , szkielet serca, układ przewodząc
 • Unaczynienie i unerwienie serca

3.2.Układ limfatyczny

 • Budowa układu limfatycznego: narządy limfatyczne i para limfatyczne
 • Skład i funkcje chłonki
 • Naczynia chłonne i ich przebieg
 • Płyny ustrojowe – krew i limfa

4. Układ oddechowy

 • Podział dróg oddechowych
 • Górne drogi oddechowe: jama nosowa, jama gardła
 • Zatoki: topografia, budowa, funkcje
 • Dolne drogi oddechowe: krtań, tchawica, oskrzela
 • Budowa drzewa oskrzelowego, podział oskrzeli
 • Płuca: opłucna, budowa zewnętrzna i wewnętrzna płuc, podział płuc, unerwienie i unaczynienie płuc

5. Układ pokarmowy

 • Odcinki przewodu pokarmowego i ich budowa: jama ustna, gardło, przełyk, żołądek,  jelito cienkie, jelito grube
 • Budowa ścian przewodu pokarmowego
 • Budowa i położenie dużych gruczołów trawiennych: wątroby i trzustki
 • Podstawowe związki pokarmowe
 • Proces trawienia
 • Otrzewna , narządy zewnątrzotrzewnowe i wewnątrzotrzewnowe
 • Enzymy trawienne
 • Rola żółci w procesie trawienia

6. Układ moczowo-płciowy

6.1.Układ moczowy

 • Budowa i topografia nerki
 • Czynność nerek
 • Budowa i działanie nefronu
 • Skład moczu
 • Moczowody
 • Pęcherz moczowy

6.2. Układ płciowy męski i żeński

 • Narządy płciowe zewnętrzne
 • Narządy płciowe wewnętrzne

7. Układ dokrewny (hormonalny)

 • Gruczoły wydzielania wewnętrznego
 • Budowa i hormony przysadki mózgowej
 • Gruczoły obwodowe: szyszynka, tarczyca, gruczoły przytarczyczne, trzustka, nadnercza, jądra , jajniki, grasica
 • Hormony gruczołów obwodowych i mechanizm ich działania

8. Powłoka wspólna – skóra

 • Budowa i funkcje skóry
 • Gruczoły skórne
 • Twory nabłonkowe skóry: włosy i paznokcie

Anatomia w pigułce

Dane do faktury

Partnerzy

 • wsr
 • studium
 • tejpy
 • habys
 • klinika wad postawy
 • Kinesio Polska
 • International Heart Association
 • fizjokoncept