Szkolenie przypominające, przygotowujące do egzaminu kwalifikowanej pierwszej pomocy

Terminy:
po utworzeniu grupy
Kontakt:
tel.: 22 535-01-43
e-mail: kursy@centrumszkolenwsr.pl
Zapisz się na ten kurs
Cena:
400 zł

100 zł - egzamin

Ogólne

Szkolenie przypominające, przygotowujące do egzaminu KPP to doskonała propozycja dla osób, którym kończy się ważność KPP.
Zgodnie  § 9. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Zaświadczanie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania

Przed upływem 3 lat należy uaktualnić zaświadczenie. Aby tego dokonać należy zdać egzamin zgodnie z w/w ROZPORZĄDZENIEM.
Można podejść do samego egzaminu bądź wziąć udział w szkoleniu przypominającym, przygotowującym do egzaminu KPP.
Przekroczenie ważności KPP, skutkuje jego nieważnością i koniecznością zrobienie kursu KPP po raz kolejny.

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, proponujemy Państwu szkolenie przypominające, dzięki któremu będą mogli Państwu powtórzyć, utrwalić i udoskonalić, poprzez liczne ćwiczenia praktyczne,  zdobytą wiedzę z zakresu KPP.

Szkolenie to skierowane jest do osób pracujących w:

 • Jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i współpracujących z Systemem Policji
 • Wojska Polskiego
 • Straży Granicznej
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Ochotniczych Straży Pożarnych
 • Zakładowych Straży Pożarnych
 • Jednostek i służb ochrony przeciwpożarowej

Szkolenie trwa 24 godziny (3 dni).
Szkolenie kosztuje 400zł
Koszt egzaminu 100zł
Terminy szkoleń : po utworzeniu się grupy

Zapraszamy osoby indywidualne, a także grupy zorganizowane!

Treści merytoryczne

Program szkolenia przygotowującego do egzaminu KPP

 1. Zabezpieczanie miejsca zdarzenia. (1 h)
 2. Ocena poszkodowanego ABCD. (1h)
 3. Badanie fizykalne i urazowe. (1h)
 4. Defibrylacja automatyczna i półautomatyczna. (1h)
 5. Tlenoterapia bierna i wspomagana. (1h)
 6. Zasady unieruchamiania z wykorzystaniem: szyn Kramera, deski ortopedycznej, kamizelki KED. (1h)
 7. Udrażnianie dróg oddechowych rękoczynami: czoło-żuchwa, Esmarcha, z wykorzystaniem rurek ustno-gardłowych, rurek krtaniowych LT i masek krtaniowych LMA.  (4h)
 8. Postępowanie z poszkodowanym dorosłym, dzieckiem i niemowlęciem:
 • Nieprzytomnym z zachowanym oddechem
 • Nieprzytomnym nieoddychającym
 • Z mechanicznymi i obrażeniami - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn
 • Z urazami chemicznymi, termicznymi, elektrycznymi
 • We wstrząsie
 • W stanach nagłych - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie.  (4h)
 1. Symulacje akcji ratunkowych.  (10h)

Szkolenie przypominające, przygotowujące do egzaminu kwalifikowanej pierwszej pomocy

Dane do faktury

Dane do przelewu

Wyższa Szkoła Rehabilitacji
ul. Kasprzaka 49
01-234 Warszawa

Nr konta bankowego: 58 9430 0006 0042 2958 2000 0004

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę kursu.

Partnerzy

 • wsr
 • studium
 • tejpy
 • habys
 • klinika wad postawy
 • Kinesio Polska
 • International Heart Association
 • fizjokoncept